Aansprakelijk buiten werktijd?

Werkgever aansprakelijk voor val caissière buiten werktijd

Een caissière van de Aldi glijdt uit op een plek waar zij (waarschijnlijk) eerder zelf de vloer met een dweil heeft schoongemaakt, nadat daar een pot met erwtjes en worteltjes was gevallen. Als gevolg van dit ongeval heeft de vrouw onder meer rug- en nekklachten en zij stelt haar werkgever Aldi daarvoor aansprakelijk. Tussen partijen bestaat onder meer discussie of de vrouw ná werktijd (na het doen van haar eigen boodschappen) of tijdens het verrichten van haar werkzaamheden ten val is gekomen.

In eerste aanleg oordeelt de deelgeschilrechter dat het ongeval mevrouw niet is overkomen in de uitoefening van de werkzaamheden, er evenmin sprake is van schending van de zorgplicht van de werkgever (ex art. 7:658 BW) en ook geen sprake is van een gebrekkige opstal of onrechtmatige daad. Er is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden; de werkgever is niet aansprakelijk.

Het hof gaat daarin echter niet mee. Het hof stelt dat zowel het begrip ‘werkzaamheden’ als het begrip ‘werkplek’ ruim moeten worden opgevat. Ook als de vrouw dus ten val is gekomen na sluitingstijd en/of het afrekenen van haar privé boodschappen, dan nog staan de handelingen van de vrouw zo nauw in relatie tot haar dienstverband bij Aldi en de uitoefening van de werkzaamheden op de werkplek, dat het ongeval heeft te gelden als een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden.

Over de exacte toedracht van het ongeval bestaat veel discussie en ook de getuigenverklaringen spreken elkaar tegen. Dit komt voor risico van Aldi. Op haar rust de bewijslast dat zij haar verplichtingen toegespitst op de aard van het ongeval is nagekomen. Zij kan, aldus het hof, niet volstaan met de getroffen algemene maatregelen zoals door haar benoemd in de memorie van antwoord. Niet gesteld of gebleken is dat de vloer in het filiaal, dan wel bij de inpaktafel/bank periodiek, meerdere keren per dag op reguliere basis wordt geïnspecteerd op onregelmatigheden of dat de vloer meerdere keren per dag op reguliere basis wordt schoongemaakt. Ook heeft Aldi geen schoenen verstrekt of eisen gesteld aan schoenen van personeel en heeft Aldi – onder meer – geen Risico Inventarisatie en Evaluatie verstrekt, waaruit kan blijken welke veiligheids- en omgevingsrisico’s er in het filiaal zijn ten aanzien van valgevaar. Ook ontbraken schriftelijke instructies over hoe, ten aanzien van valgevaar op de vloer, veilig moet worden gewerkt of schoongemaakt.

Aldi is aansprakelijk voor de door de caissière geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval.

Vragen over bedrijfsongevallen of letselschade? Neem contact op met Ineke van Velzen via 088-4402426.

ECLI:NL:GHDHA:2019:1266

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1266

Ineke van Velzen

Sector

Expertise

  • Aansprakelijkheid en letselschade
Neem direct
contact op

088-4402426

< Vorige

Volgende >