Basisschool aansprakelijk?

Basisschool aansprakelijk voor letsel van leerling tijdens buitenschoolse activiteit?

De rechtbank Zeeland-West Brabant diende onlangs in een deelgeschilprocedure de vraag te beantwoorden of een basisschool aansprakelijk was voor het opgelopen letsel van een 11-jarige leerling tijdens een buitenschoolse activiteit. Bij deze activiteit is de betreffende leerling van ongeveer 5 meter hoogte uit een boom gevallen, waardoor hij fors letsel heeft opgelopen. De rechtbank stelt voorop dat de enkele mogelijkheid van het ontstaan van een ongeval, als verwezenlijking van een aan een dergelijke activiteit inherent gevaar, niet zonder meer hoeft te leiden tot een schending van de zorgplicht van de basisschool. De rechtbank oordeelt dat de basisschool haar zorgplicht niet geschonden heeft.

Deze uitspraak illustreert het spanningsveld tussen de zorgplicht van een basisschool en de (speel)vrijheid van kinderen. Enerzijds worden er hoge eisen gesteld aan deze zorgplicht aangezien kinderen vaak minder bedachtzaam zijn en daardoor sneller in gevaarzettende situaties terecht kunnen komen dan volwassenen. Derhalve dient een basisschool de kans op een ongeval en daarmee samenhangend letsel te beperken tot een redelijkerwijs binnen de mogelijkheden liggend minimum. Daartegenover staat dat een basisschoolleerling de vrijheid dient te krijgen om zichzelf te ontplooien en diverse situaties zelf te ervaren. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Een (te) strenge zorgplicht zou de gevolgtrekking hebben dat scholen dergelijke activiteiten niet meer zullen organiseren, hetgeen de ontwikkeling van een kind afremt. Het feit dat er een ongeval plaatsvindt tijdens een buitenschoolse activiteit hoeft dus niet op voorhand te betekenen dat de basisschool verantwoordelijk gehouden kan worden voor de gevolgen hiervan. Of de school heeft voldaan aan haar zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en zal dan ook per situatie bezien dienen te worden.

Link naar de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:351

Vragen over een ongeval of letselschade? Neem contact op met Ineke-Paul-van Velzen

Ineke van Velzen

Sector

  • Advocaat

Expertise

  • Letselschade
Neem direct
contact op

088 440 2400

< Vorige

Volgende >