Deelgeschil niet bedoeld om een partij onder druk te zetten

Sinds een aantal jaar is het in letsel- en overlijdenszaken mogelijk om een zogeheten deelgeschilprocedure te starten.

Deze procedure biedt betrokkenen (vaak: slachtoffer en verzekeraar) een eenvoudige en snelle toegang tot de rechter in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase. Het verzoek dat gedaan wordt moet echter wel voldoende bijdragen aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen, anders dient de rechter het verzoek af te wijzen.

In een recente zaak die voorlag aan de rechtbank Midden-Nederland werd al binnen twee maanden na een verkeersongeval een deelgeschilprocedure tegen het Waarborgfonds Motorverkeer gestart. Volgens het Waarborgfonds is echter geen sprake van een patstelling in het minnelijke onderhandelingstraject die zou worden veroorzaakt door een discussie over de aansprakelijkheidsvraag. Het Waarborgfonds heeft na het indienen van de claim door verzoeker voortvarend gehandeld en onderzoek gedaan naar de toedracht. Na een aantal weken heeft het Waarborgfonds de schaderegeling ter hand genomen en zijn partijen met elkaar in overleg getreden over de omvang van de schade. In dat kader heeft het Waarborgfonds een bedrag van € 6.000,00 aan voorschotten op de schade verstrekt en ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten heeft het Waarborgfonds een voorschot van € 3.000,00 verstrekt. Daarbij heeft het Waarborgfonds uitsluitend het voorbehoud gemaakt dat het nog te ontvangen politierapport niet tot een andere conclusie leidt ten aanzien van de aansprakelijkheid.

De kantonrechter volgt het Waarborgfonds in haar stelling dat (het dreigen met) een deelgeschilprocedure niet is bedoeld om een wederpartij onder druk te zetten om aansprakelijkheid te erkennen of in ieder geval te bewegen een schaderegeling versneld op te starten. In deze zaak is de kantonrechter niet gebleken van enige vertraging in het proces van beoordeling door het Waarborgfonds van de schadeclaim van verzoeker. De advocaat van verzoeker heeft het Waarborgfonds onvoldoende tijd gegund om een standpunt in te nemen. Het door het Waarborgfonds aan de voorschotten verbonden voorbehoud (dat het nog te ontvangen politierapport niet tot een andere conclusie leidt ten aanzien van de aansprakelijkheid) is naar het oordeel van de kantonrechter gerechtvaardigd. De kantonrechter wijst het verzoek af; verzoeker heeft het middel van de deelgeschilprocedure in deze fase van het schaderegelingsproces prematuur ingezet.

Een deelgeschil biedt (met name) het slachtoffer een meer laagdrempelige manier om een oordeel van de rechter te krijgen over zijn/haar zaak. Deze uitspraak illustreert echter dat dit geen dus geen onbegrensd pressiemiddel is.

Vragen over (procederen in) een letselschadezaak? Neem contact op met Ineke van Velzen via 088-4402426.

Link naar uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:4404

< Vorige

Volgende >