Verruiming vrije advocaatkeuze

Verdere verruiming vrije advocaatkeuze

Veel Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering waartoe zij zich kunnen wenden als ze onverhoopt in een juridisch conflict belanden. Een vraag die opspeelt bij de aanmelding van een geschil bij de rechtsbijstandsverzekeraar is of de verzekerde onder de polis vrij is om een eigen advocaat te kiezen, dan wel of de verzekeraar bepaalt wie de zaak behandelt (in de praktijk laten rechtsbijstandsverzekeraars zaken veelal behandelen door eigen juristen die doorgaans geen advocaten zijn). Een aantal jaar geleden heeft het Europese Hof van Justitie bevestigd dat als er sprake is van een gerechtelijke procedure, de verzekerde het recht heeft om zijn eigen advocaat te kiezen (dit in overeenstemming met een eerdere Richtlijn van de EU). In veel geschillen komt het echter niet tot een gerechtelijke procedure (denk bijvoorbeeld aan onderhandelingen bij letselschade en in het arbeidsrecht, maar ook aan buitengerechtelijke trajecten in het bestuursrecht). In die gevallen werden de kosten van een eigen gekozen advocaat door rechtsbijstandsverzekeraars doorgaans niet vergoed.

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie echter een baanbrekend arrest gewezen met betrekking tot de vrije advocaatkeuze. De vrije advocaatkeuze geldt dus in geval van een ‘gerechtelijke procedure’. Het Hof oordeelde dat de term ‘gerechtelijke procedure’ ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan. Het hof geeft dus een ruimte uitleg aan dit begrip; het ziet niet alleen op een daadwerkelijke procedure maar ook op de buitengerechtelijke fase die vooraf gaat aan een eventueel te voeren juridische procedure en de fase die daarna komt.

Dit is goed nieuws voor rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering: in veel gevallen zullen zij nu ook al hun eigen advocaat kunnen inschakelen voor onderhandelingen en ook voor werkzaamheden in het voor- en natraject van een juridisch geschil. Het recht op vrije advocaatkeuze komt dus niet (meer) pas aan bod als het geschil aan de rechter moet worden voorgelegd.

Heeft u vragen over deze ontwikkeling of bent u benieuwd of Holla Advocaten iets voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Link naar de uitspraak: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=226487&text=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=3855599

Ineke van Velzen

Sector

Neem direct
contact op

088 440 2400

< Vorige

Volgende >