CATEGORIEËN

Vergoeding affectieschade


Wetsvoorstel vergoeding affectieschade

Het wetsvoorstel vergoeding affectieschade is op 10 april 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent de introductie van een nieuwe vordering voor naasten van gekwetsten met ernstig en…

11-04-2018

Geen eigen schuld

Verhuurder krijgt schade vergoed

Als de Staat aansprakelijk is als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden, dan wordt de eigen schuld van de verdachte niet op de schade van een benadeelde in mindering gebracht, zo bepaalde de…

15-11-2017

Eigen schuld debat


Moet het debat over eigen schuld in een civiele zaak worden gevoerd in de hoofdzaak of pas in de schadestaatprocedure?

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag in een uitspraak van 27 oktober 2017.

Wat was er gebeurd?

Een studente…

01-11-2017

Besluit vergoeding...

Er is al enige tijd een wetsvoorstel aanhangig dat een vergoeding voor affectieschade introduceert voor nabestaanden en naasten van slachtoffers. Nu is er een besluit gepubliceerd dat de hoogte van die vergoedingen van affectieschade…

27-10-2017

Verzwijging in tussenperiode

Mag verzekeraar dekking weigeren?

In de periode na de aanvraag van een levensverzekering, maar vóór acceptatie door verzekeraar gaat verzekeringnemer naar huisarts. Mag verzekeraar dekking weigeren, omdat er sprake is van…

12-10-2017

Techniek in het verkeer

Techniek in het verkeer en civiele aansprakelijkheid

We worden in ons alledaags leven – en dus ook op de weg– steeds meer geconfronteerd met nieuwe technologische ontwikkelingen. Uiteraard kan dan al snel gedacht worden aan…

12-10-2017

Aansprakelijkheid sport

Aansprakelijkheid van de sportorganisatie

In sport- en spelsituaties geldt tussen de deelnemers een verhoogde drempel om aansprakelijkheid aan te nemen voor gedrag dat buiten de sport of het spel als onrechtmatig wordt gezien. Is de…

12-10-2017

Fraudemeldingen...

Het aantal fraudemeldingen in letselschadezaken is verveertienvoudigd.

Verzekeraars besteden steeds meer tijd aan het opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. In 2015 hebben verzekeraars 8.336 gevallen vastgesteld waarbij…

03-08-2017