CATEGORIEËN

Verzwijging in tussenperiode

Mag verzekeraar dekking weigeren?

In de periode na de aanvraag van een levensverzekering, maar vóór acceptatie door verzekeraar gaat verzekeringnemer naar huisarts. Mag verzekeraar dekking weigeren, omdat er sprake is van…

12-10-2017

Techniek in het verkeer

Techniek in het verkeer en civiele aansprakelijkheid

We worden in ons alledaags leven – en dus ook op de weg– steeds meer geconfronteerd met nieuwe technologische ontwikkelingen. Uiteraard kan dan al snel gedacht worden aan…

12-10-2017

Aansprakelijkheid sport

Aansprakelijkheid van de sportorganisatie

In sport- en spelsituaties geldt tussen de deelnemers een verhoogde drempel om aansprakelijkheid aan te nemen voor gedrag dat buiten de sport of het spel als onrechtmatig wordt gezien. Is de…

12-10-2017

Fraudemeldingen...

Het aantal fraudemeldingen in letselschadezaken is verveertienvoudigd.

Verzekeraars besteden steeds meer tijd aan het opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. In 2015 hebben verzekeraars 8.336 gevallen vastgesteld waarbij…

03-08-2017