Bedrijfsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan vaak grote lichamelijke, emotionele en financiële gevolgen hebben. Heeft u een ongeval gehad op uw werk, dan is de schade in veel gevallen direct merkbaar. Bijvoorbeeld omdat u medische kosten dient te maken voor uw herstel en u door het ongeval niet meer kunt werken.

Werknemer en ZZP’er
Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw veiligheid op de werkvloer en voor de materialen waarmee u werkt. Dit geldt niet alleen als u als werknemer in loondienst werkzaam bent, maar in veel gevallen ook als u als zzp’er bent ingeschakeld door een bedrijf. Het komt veel voor, dat werkgevers zich niet aan veiligheidsvoorschriften houden, geen of onduidelijke werkinstructies hebben gegeven, geen veiligheidsmaatregelen treffen, of de beoordeling van de veiligheid aan de eigen werknemer of zzp’er overlaten. Als u slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, ontstaan er veel vragen:

– Is mijn werkgever aansprakelijk voor het ongeval?
– Welke rechten en plichten heb ik als werknemer of zzp’er?
– Welke rechten en plichten heeft mijn werkgever?
– Kan ik nog wel werken, en zo niet hoe ziet mijn toekomst eruit?
– Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen tijdens ziekte?
– Heb ik recht op een uitkering?
– Moet ik mij ziek melden?
– Kan mijn werkgever mij ontslaan?
– Moet ik mijn ziektekosten zelf betalen?
– Wie vergoedt mijn letselschade?

Kortom, u komt in een wereld terecht waarin u niet bekend bent. Holla Advocaten heeft jarenlange ervaring en kent alle juridische mogelijkheden en valkuilen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid.

Verzekering werkgever
Het komt geregeld voor dat slachtoffers van een bedrijfsongeval het moeilijk vinden om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Uit angst om hun baan te verliezen of gezichtsverlies te lijden bij collega’s. Of omdat iemand al zeer lang werkzaam is bij de werkgever en de werkgever altijd het beste met hem/haar voor had. Daar komt vaak bij, dat de werkgever zelf ook is geschrokken van het ongeval en zich nadien heel belangstellend heeft opgesteld. Hier kan in sommige gevallen weliswaar begrip voor worden opgebracht, maar dit neemt niet weg dat u met uw schade blijft zitten.

Voor u is van belang om te weten, dat een werkgever doorgaans verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Alle schade dient dan ook door de aansprakelijkheidsverzekeraar te worden vergoed en niet door uw werkgever. De discussie over de aansprakelijkheid wordt dan ook met name met de verzekeraar gevoerd.

Het is dan ook verstandig om u na het bedrijfsongeval zo snel mogelijk te laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. Holla Advocaten kan beoordelen of uw werkgever aansprakelijk is en welke informatie noodzakelijk is om de behandeling van uw kwestie zo goed mogelijk voor te bereiden. Is er bijvoorbeeld een onderzoek verricht door de Arbeidsinspectie, dient er een toedracht onderzoek te worden gestart op de plaats van het ongeval, zijn er getuigen die over het ongeluk kunnen verklaren en welke veiligheidsvoorschriften gelden er bij uw werkgever? En welk letsel heeft u opgelopen, en welke financiële gevolgen heeft dit voor u?

Wij zullen al deze zaken voor u regelen. De juridische beoordeling, de behandeling en de afwikkeling van uw letselschadezaak zijn bij Holla Advocaten in deskundige en vertrouwde handen.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en wilt u een gratis advies over uw mogelijkheden,  neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Letselschade

Een verkeersongeval, medische fout, mishandeling, bedrijfsongeval of beroepsziekte; het kan iedereen overkomen. Als er sprake is van letselschade (ook wel personenschade) dan is het belangrijk om te weten of iemand voor uw leed aansprakelijk is.

 

In dat geval staan onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schadevergoeding u bij tijdens de afwikkeling van letselschade. Hun inzet is gericht op het krijgen van schadevergoeding: voor gemaakte kosten, verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp en smartengeld. Indien mogelijk is het doel herstel van de oorspronkelijke situatie door bijvoorbeeld omscholing en reïntegratie in het arbeidsproces. Om tot goede keuzes en afwegingen te komen werkt Holla Advocaten samen met externe, onafhankelijke medische adviseurs en arbeidsdeskundigen.

 

Bij Holla Advocaten is de grootste sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schadevergoeding van Zuid-Nederland actief. Bijna alle advocaten uit de sectie zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Advocaten met expertise Letselschade

Ineke Roelandschap

Ineke Paul-van Velzen

Neem direct contact op