Beroepsziekte (burn-out, rsi, etc.)

Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die het gevolg is van één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of de werkomgeving. Beroepsziekten kunnen ontstaan door fysieke of mentale overbelasting op het werk ofwel door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. U kunt hierbij denken aan:

– Burn-out, is een psychologische term voor het gevoel overwerkt of opgebrand te zijn, geen motivatie meer te kunnen vinden of energie te kunnen opbrengen voor het uitoefenen van de werkzaamheden. Een burn-out wordt onder andere gekenmerkt door uitputting, verlies van zelfvertrouwen, gevoel van extreme vermoeidheid en gevoel van depressie.

– RSI, een verzamelnaam voor uiteenlopende lichamelijke klachten die het gevolg zijn van het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Het bekendste voorbeeld is de muisarm. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

– Asbestose en mesothelioom bij arbeiders die met asbest in aanraking komen.

– Pneumoconiose of stoflong bij mijnwerkers.

– Bepaalde vormen van kanker bij arbeiders die werkzaam zijn in de chemische industrie.

– De schildersziekte, vanwege het werken met vluchtige organische stoffen (V.O.S.).

-Hepatitis of HIV, besmettelijke ziektes bij medewerkers in met name de gezondheidszorg of die kunnen zijn ontstaan na een snij- of prikongeluk.

Wanneer de beroepsziekte is veroorzaakt door uw werk, of is ontstaan in uw werkomgeving, is uw werkgever hiervoor in veel gevallen aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer u als zzp’er werkzaam bent geweest voor een bedrijf.

Heeft u het vermoeden dat uw ziekte het gevolg is van uw werk en dat uw werkgever hiervoor aansprakelijk is, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Letselschade

Een verkeersongeval, medische fout, mishandeling, bedrijfsongeval of beroepsziekte; het kan iedereen overkomen. Als er sprake is van letselschade (ook wel personenschade) dan is het belangrijk om te weten of iemand voor uw leed aansprakelijk is.

 

In dat geval staan onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schadevergoeding u bij tijdens de afwikkeling van letselschade. Hun inzet is gericht op het krijgen van schadevergoeding: voor gemaakte kosten, verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp en smartengeld. Indien mogelijk is het doel herstel van de oorspronkelijke situatie door bijvoorbeeld omscholing en reïntegratie in het arbeidsproces. Om tot goede keuzes en afwegingen te komen werkt Holla Advocaten samen met externe, onafhankelijke medische adviseurs en arbeidsdeskundigen.

 

Bij Holla Advocaten is de grootste sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schadevergoeding van Zuid-Nederland actief. Bijna alle advocaten uit de sectie zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Advocaten met expertise Letselschade

Barend Stroetinga

Martine Bouman

Ineke Paul-van Velzen

Publicaties >

Neem direct contact op