Schade door blootstelling aan giftige stof C8 of DMAc Dupont Dordrecht

Werkt u of heeft u gewerkt in de DuPont of Lycra fabriek te Dordrecht? Of bent u omwonende van deze fabriek?
Dan bent u mogelijk blootgesteld aan de giftige stof C8 of DMAc.

 

20 juli 2016 is de Dupont fabriek, specifieke Teflon fabriek, opnieuw in opspraak gekomen. Toxicologen stellen dat Dupont nog steeds gebruik maakt van een kankerverwekkende stof, te weten Gen X. Deze chemische stof zou onder meer kanker, nierziekten, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. Dit wijst onderzoek bij ratten en muizen uit.

Chemours ontkent dat Gen X een gevaarlijke stof is, althans schadelijk is voor de volksgezondheid. Gen X zou niet als kankerverwekkende stof geclassificeerd zijn en de laboratoriumproeven met dieren zouden niets zeggen over de gezondheidsrisico’s voor mensen. Dit laatste wordt weersproken door hoogleraar toxicologie de heer Van den Berg. Het Nederlands veiligheidssysteem zou immers gebaseerd zijn op onderzoeken bij dieren.

Het wordt steeds meer duidelijk dat chemie bedrijf Chemours een ernstig risico in het leven roept voor de gezondheid van mensen. Des te meer een reden om het bedrijf juridisch aan te pakken. Op korte termijn zal op onze website een formulier verschijnen waarmee u zich (alsnog) kunt aanmelden en kunt participeren in een al dan niet gezamenlijke claim jegens Chemours.

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie.

C8

C8 werd door chemiebedrijf DuPont tot 2012 gebruikt bij de productie van Teflon. Inmiddels is bekend dat C8 zeer giftig kan zijn voor de volksgezondheid. Deskundigen (toxicologen) zeggen dat de jarenlange uitstoot van C8 erg gevaarlijk is geweest voor de (ex)werknemers en mogelijk ook omwonenden van de DuPont fabriek. C8 wordt in verband gebracht met verschillende ziektes/aandoeningen, waarvan de belangrijkste zijn: leverkanker, zaadbalkanker, nierkanker, blaaskanker, verhoogd cholesterol, hormoonverstoring, ontsteking dikke darm, verminderde vruchtbaarheid en geboorteafwijkingen.

DMAc

Dimethylacetamide (DMAc) werd door DuPont gebruikt bij het productieproces van Lycra (materiaal dat onder andere werd verwerkt in Bh’s en panty’s). Deze stof wordt in verband gebracht met verschillende medische aandoeningen zoals: zwangerschapsproblemen, miskramen, vruchtbaarheidsproblemen, baarmoederhalskanker en doodgeboren kinderen. Eerste onderzoeken van de European Chemicals Agency bevestigen dat de stof zeer schadelijk is voor het ongeboren kind en de voortplantingsorganen. Niet voor niets is deze stof sinds 2014 in Europa als ‘Zeer Zorgwekkende Stof’ aangemerkt.

Uit onderzoek van EenVandaag is inmiddels ook gebleken dat binnen DuPont bekend was dat de stof  DMAc embryotoxisch was en zwangere vrouwen niet met deze stof mochten werken. Desondanks hebben werknemers van de Lycra-fabriek (waaronder waarschijnlijk ook zwangere vrouwen) geruime tijd met deze giftige stof gewerkt zonder goede bescherming.

Heeft u een van deze ziektes/aandoeningen (of bent u nabestaande), dan kunt u mogelijk een schadeclaim indienen tegen chemiebedrijf Chemours (voorheen ‘DuPont’).

In de Verenigde Staten lopen reeds verschillende procedures tegen chemiebedrijf DuPont. De eerste uitspraak in de VS dateert van 7 oktober 2015. Het betreft de zaak van Carla Bartlett. Bartlett woonde in de buurt van de DuPont fabriek, kreeg nierkanker en stelde dat dit een gevolg is van het feit dat zij jarenlang water heeft gedronken waarin C8 zat. De jury van de rechtbank in de staat Ohio oordeelde dat DuPont aansprakelijk is en kende een schadevergoeding toe van 1,6 miljoen Amerikaanse Dollar. DuPont is in hoger beroep gegaan.

Mede onder druk van de politiek is inmiddels in Nederland ook een onderzoek gestart naar de DuPont-fabriek in Dordrecht. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of (ex)werknemers en omwonenden van de fabriek gezondheidsrisico’s liepen of ziek zijn geworden doordat zij jarenlang hebben gewerkt met of zijn blootgesteld aan de giftige stoffen C8 en DMAc. Als komt vast te staan dat dit het geval was, dan biedt de Nederlandse wet voor zowel (ex)werknemers, omwonenden of nabestaanden de mogelijkheid om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade te claimen.

In november 2016 meer duidelijkheid rondom Dupont?

Minister Asscher van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht de situatie rondom Dupont zo ernstig dat hij de uitslag van het onderzoek van het RIVM (waarvan de resultaten in april 2017 worden verwacht) niet wil afwachten. De minister gaat een onderzoek starten naar de wijze waarop Dupont heeft gehandeld en gaat tevens onderzoeken of instanties (bijv. de Arbeidsinspectie) hun toezichthoudende en controlerende taak op de juiste wijze hebben uitgevoerd.

Dit is goed nieuws en hopelijk bieden de resultaten ons meer aanknopingspunten om Dupont verantwoordelijk te houden voor alle geleden en nog te lijden schade.

Wilt u meer informatie over uw situatie? Vul het contact formulier in of neem direct contact op met Marloes Hulstein op telefoon nummer 088 440 2482 of via e-mail op m.hulstein@holla.nl of neem contact op met Fabian David op telefoon nummer 088 440 2473 of via e-mail op f.david@holla.nl

Momenteel zijn wij bezig met het voorbereiden van een gezamenlijke claim. Wilt u meedoen met deze claim stuur dan een mail naar m.hulstein@holla.nl

 

Bronnen:

NPO: Diepgravend onderzoek’ gedrag chemiebedrijf Dupont

Chemische fabriek wacht golf aan schadeclaims

Nu.nl: Rivm onderzoekt mogelijke uitstoot giftige stof dupont

FTM: DuPont verliest eerste zaak in teflon-affaire

FTM: Opnieuw Kamervragen over giftige uitstoot teflonfabrikant Chemours/DuPont

Rijksoverheid: beantwoording kamervragen gebruik kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur

FTM: opnieuw kamervragen over pfoa teflon vervuiling

FTM: bloedonderzoek werknemers dupont

FTM: Hoe dupont met teflon een ongekende milieuramp veroorzaakte

AD: Dupont heeft ons allemaal jarenlang besodemieterd

 

 

Letselschade

Een verkeersongeval, medische fout, mishandeling, bedrijfsongeval of beroepsziekte; het kan iedereen overkomen. Als er sprake is van letselschade (ook wel personenschade) dan is het belangrijk om te weten of iemand voor uw leed aansprakelijk is.

 

In dat geval staan onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schadevergoeding u bij tijdens de afwikkeling van letselschade. Hun inzet is gericht op het krijgen van schadevergoeding: voor gemaakte kosten, verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp en smartengeld. Indien mogelijk is het doel herstel van de oorspronkelijke situatie door bijvoorbeeld omscholing en reïntegratie in het arbeidsproces. Om tot goede keuzes en afwegingen te komen werkt Holla Advocaten samen met externe, onafhankelijke medische adviseurs en arbeidsdeskundigen.

 

Bij Holla Advocaten is de grootste sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schadevergoeding van Zuid-Nederland actief. Bijna alle advocaten uit de sectie zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Advocaten met expertise Letselschade

Martine Bouman

Barend Stroetinga

Rolinka Wijne, Wetenschappelijk Bureau

Ineke van Velzen

Jody Pieters